DSİ standartlarının belirlenmesi ve çerçevesinin ilan edilmesi gerektiğine dair fikirlerimizi gelişen teknolojinin sağlayabileceklerini var olan sistemlerin entegrasyonlarının nasıl yapılabileceği gibi bir çok soruya cevap bulabildiğimiz fikirlerimizi sunum eşliğinde katılımcılar ile paylaştığımız verimli bir toplantı geçirdik.

Su yönetiminde çözüm önerilerimiz ve ürünlerimiz hakkında bilgilendirme yaptığımız toplantı DSİ Genel Müdürlüğünde , Namık Kiper salonunda gerçekleşti

Toplantı için hazırlanan kitapçık