ESYS Elektronik Akıllı Su Yönetim Sistemi

İşletme sahasında bulunan; Elektronik yönetim ve otomasyon noktaları (AGİ, SUGİ, kanal, regülatör vb..) uzaktan yönetim ve kontrol ihtiyacı olan, tüm nokta ve bölgelerin, sisteme entegre edilerek, merkezi SCADA sistemi tarafından yönetilen sistemler bütünüdür.

Su stokunun güvenli sınırlarda tutulmasını sağlayarak yönetilmesini sağlar. Su yönetimi yetkilerince önceden belirlenmiş senaryolar çerçevesinde, acil durumlarda yapay zeka yardımıyla taşkınların önlenmesi sağlanır.

Başarılı kriz yönetimi ile gerektiği kadar güvenli yollarla su tahliye edilir. Kontrolsüz müdahalelere gerek kalmaz. işlemler ihtiyaç anında uygulandığından tehlikeli sınırlara ulaşılmaz. Kanal kapakları veya  cebri boru vanaları gibi uzaktan su yönetimi gerektiren otomasyon ihtiyaçlarının giderilmesi için üretilmiştir.Su stok ve nakil işlemlerinde kapasiteyi aşan süreçlerde, gerekli acil operasyonların başarı ile yönetilebilmesini sağlayan ESYS, gerekli miktarda su tahliyesini sağlayabilir.

Kapakların ve vanaların belirlenen seviyelerde tutulabilmesi için Atus, Tesla, Mavruk gibi ürünlerimizle de senkronize olacak biçimde çalışabilmektedir.ESYS Elektronik Su Yönetim Sistemi global standartlara uygun olarak üretilmiştir. Yetkililerin zamanında mekan kısıtlaması olmaksızın izleme yönetme gibi ihtiyaçlarına tam olarak cevap verir. Mobil cihazlar üzerinden raporlamalar yapabildiği gibi kurum sistemlerine de entegre çalışabilmektedir. Sürekli geliştirilen sistem her geçen gün daha verimli su yönetimi için yetkililere fırsat tanımaktadır.

Elektronik su yönetimi sistemi unsurlarının birlikte çalışmasından kaynaklı su disiplininin oluşması ile su kullanımında kısa vadede % 5, uzun vadede de %20 üzerinde su tasarrufu hedeflenmektedir.

Bu hedef doğrultusunda, ihtiyaç ve istekleriniz de gözetilerek, su tasarrufunu maksimize etmek ve verimliliği artırıp, etkin uzaktan su yönetimi ve planlaması yapılabilmesi için gereken projedir.