Doğal afet öncesinde bilgi ve önlem alabilmek için akarsuların ani yükselmelerinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına erken uyarı verip gerekli önlemlerin hızlı bir biçimde alınması ile can ve mal kaybının önler